Livskvalitet i relationen

Din partner er det stærkeste spejl for hvad du kan opdage om dig selv

”Livskvalitet gennem relationer” i Risskov nær Århus

Projektet tog udgangspunkt i en ny model ”Privat strategi”, som jeg udviklede på baggrund af testede og validerede teorier indenfor relations- og parterapi. Formålet havde til hensigt at øge livskvalitet for den enkelte, i parforholdet. Parrene deltog i forskningsprojektet ”Livskvalitet gennem relationer” i 18 måneder i 2015-2017 i min praksis, i Risskov udenfor Århus.

Projektet har dannet grundstenene for min måde at arbejde på i dag. Jeg bruger og udvikler stadig på metoderne i min daglige praksis, som relaterer til disse års koncentreret forskning i hvordan par kan udvikle deres potentiale. Nedenstående beskrivelse kan give et indtryk af hvilket præg det sætter på udbyttet af parterapien.

Deltagerne kom som par, der ønskede at arbejde på at forbedre deres livskvalitet gennem parforholdet. Deres udbytte af deltagelsen lyder som denne tekst:

I værner om det samme værdisæt, som skaber jeres livskvalitet. I er to selvstændige personligheder, som danner det sunde fællesskab, både når I er sammen og hver for sig.
Det, I siger, stemmer overens med det, I kan og gør.
I har gode kommunikationsredskaber, som fører til den gensidige forståelse for hinanden og jeres forskelligheder.
Mødet med oplevelsen af irritation, frustration eller vrede har et vigtigt budskab til jer, som I trygt vælger at undersøge, når følelsen opstår. I kender vejen til at finde frem til budskabet.
I er opmærksomme på, hvornår I handler i kærlighed og hvornår, frygtens tanker tærer på livskvaliteten.
I gennemskuer uhensigtsmæssige handlingsmønstre, og I ved, hvad der skal til for at skabe nye måder at handle på.
Det er naturligt for jer at skabe tid og rum til at dyrke hinanden og jeres kærlige og tillidsfulde fællesskab.
Når tvivlen melder sig og de ”blinde vinkler” opstår, så benytter I jer af kommunikation og konfliktløsning.
Du, som mand, vil gerne se din kvinde være glad sammen med dig. Du elsker at se på hende og opleve, at hun bliver en endnu bedre udgave af sig selv.
Du, som kvinde, ønsker at opleve din mands maskulinitet, hans beslutsomhed og ro til at være der for dig. I nyder, når det lykkes og mærker, hvordan den tiltrækkende polaritet opstår imellem jer.
Pakke 1 bestående af: Med parternes fokus på hinanden og nye kommunikationsredskaber vil frustrationer løsne sig med oplevelser af forståelse og positive forandringer i det daglige.
Pakke 2 bestående af: Parforholdstjek hvor I sammen og hver for sig får et dybere kendskab til jer selv og hinanden. I får forståelsen for jeres reaktionsmønstre og muligheden for at udvikle jeres livskvalitet, på den måde som I dybest set ønsker.
Pakke 3 bestående af: Inden for rammerne af 18 mdr. kan I fortsat deltage i projektet, med et specialdesignet forløb til jeres parforhold, for at styrke jeres værdier og livskvalitet, som relaterer til beslutninger og aktiviteter i hverdagen.
Krav, Etik & moral: Fuld fortrolighed og anonymitet via supervision i rummet af en kollega, og/eller supervision i mit faglige netværk
Forskningen tager afsæt i en samlet pakke som består af en nytænkende model udviklet gennem livserfaring samt særligt udvalgte praktiske og psykologiske metoder.
Jeg følger jeres dynamiske proces systematisk med indsamling, bearbejdelse og fortolkning af udviklingen gennem jeres forløb for en større livskvalitet.
Forskningsprojekt i Parterapi Lene Søe Risskov Århus

Klientudtalelser om Parterapeut Lene Søe

Søren: “At gå i terapi er en wow oplevelse af indsigt og forståelse af kærlighedslivets mange udfordringer.”

Min frue og jeg startede forløbet for 3,5 måned siden i håb om at få et mere harmonisk og lykkeligere liv sammen.

At gå i terapi er en wow oplevelse af indsigt og forståelse af kærlighedslivets mange udfordringer, som alle burde prøve. Jeg er blevet lykkeligere, mere autentisk og mere tro mod mig selv og mine omgivelser.

Vi har fået en unik forståelse for hinanden og for vores følelser, og en meget fin måde at takle udfordringer og problemer og glæder på.

Jeg har i relation til andre mennesker omkring mig oplevet mere respekt, og en bedre kommunikation, blot ved at være mig selv.

Min kommunikation med fruen har været fantastisk, tænk man kan sidde og tale sammen uden nødvendigvis at være enige, uden at vi råber eller skændes. Stemningen i vores hjem er blevet meget bedre, et dejligt sted at være… hjem…..jeg vil klart anbefale det, det gør mig lykkelig og livet lettere/bedre.

Søren

“Det glade hjerte lever længst”

Shakespeare

Hvorfor Lene Søe?

Få en større livskvalitet gennem relationen. Lad mig vise dig hvordan

Læs mere om Lene