Jalousi

Hvis du er bange for at miste, er der noget du allerede har mistet i dig selv.

Hvad er jalousi

Jeg ser vigtigheden i at skelne mellem sund og usund jalousi, i forståelsen af hvordan komplekse følelser som jalousi kan påvirke vores liv.

Usund jalousi

Usund jalousi er en kompleks og invaliderende følelse, der opstår, når man oplever frygten for at miste noget eller nogen, man værdsætter. Det kan føre til en oplevelse af truet frihed og opfattelse af relationen som en konkurrence. Usund jalousi kan manifestere sig i kærlighedsrelationer, venskaber eller arbejdssituationer og kan føre til mistillid, besiddende adfærd, kontrol eller endda verbal eller fysisk aggression. Årsagerne til usund jalousi kan være dybt forankrede følelsesmæssige behov og usikkerheder, som kræver udforskning og bearbejdning for at kunne håndteres effektivt. Det er vigtigt at søge professionel hjælp til at arbejde med håndteringen af usund jalousi for at undgå, at den skader vores forhold og vores mentale velvære.

Sund jalousi

Sund jalousi er en naturlig følelse, som de fleste af os har oplevet på et eller andet tidspunkt i vores liv. I moderate mængder kan jalousi være gavnlig, da den kan fungere som et advarselssignal og guide os til vores dybere behov og ønsker. Sund jalousi kan ses som et tegn på, at vi værdsætter og ønsker at beskytte vores kærlighed eller sunde relationer. Det er vigtigt at kunne udtrykke og kommunikere vores følelser og behov på en sund måde samt at kunne sætte grænser og sige til og fra for at vedligeholde en sund relation.

Åben kommunikation, tillid og gensidig respekt i forholdet kan også bidrage til at håndtere jalousi og opbygge et sundt og tillidsfuldt forhold, men grundet et ubevidst kontrol issue, kan det være uoverskueligt at løse uden professionel hjælp.

Se hvordan det udviklede sig mellem Jasmin og Henrik

Jasmin fravalgte sociale aktiviteter med veninderne, til fordel for at være sammen med Henrik. Hendes kontrol tog til, i forsøget på at styre væk fra den smerte som ramte hende, når de ikke var sammen, eller når hun fik oplevelsen af at han interesserede sig for andre. Jo mere hun ”bandt” ham til sig, jo mere isoleret blev hun selv. Når han var ude med vennerne, ventede hun i frustration derhjemme. Det var forfærdeligt at bruge al sin energi på negative tanker om hvor han var, og hvad han lavede. Det fratog hendes lyst til at foretage sig noget godt for sig selv. Mønstret tog til og Henriks lyst blev slukket.

Hendes tiltagende mønster af jalousi gav spændinger og skænderier i parforholdet. Hendes opfattelse var, at han gjorde hende jaloux ved at fokusere på ”alle de andre damer”, og smerten blev uudholdelig for dem begge. Henriks fravalg af gode venner og sociale aktiviteter tog til. Det var til tider lettere for ham at blive hjemme, end ufreden mellem Jasmin og ham, når han valgte vennerne til. Samtidig blev han mere og mere sur over oplevelsen af at være fastlåst. Til sidst havde jalousien dræbt Henriks kærlighed til Jasmin. Hans lyst til hende var slukket efter al den kontrol han havde ladet sig fange ind i. Henrik mistede lysten til at fortsætte samlivet med Jasmin.

Jasmin endte med at opleve det hun frygtede mest

Jasmins indre frygt blev en selvopfyldende profeti. Hun endte med at opleve det hun havde fokuseret på, at blive fravalgt, til fordel for en anden kvinde. Følelsen kom op i hende, en velkendt smerte, ubevidst havde den fulgt hende i mange tidligere relationer. En utålelig smerte murede sig ind gennem hele kroppen. Oplevelsen af at blive afvis til fordel for en anden. Jalousien meldte sig i hende. Hun fik lysten til at hans lykke skulle stoppe, som endnu et forsøg på at aflive sin egen smerte.

En ny bevidsthed kan stoppe smertefulde gentagelser

Lige så længe hun fastholder denne overbevisning, om at hendes jalousi kan kureres med hvad hendes nærmeste gør, for eller imod hende, ligeså længe vil et mønster som eskalerer, med oplevelsen af gentagelser ”i nye forklædninger”, og en tiltagende smerte af jalousi.

Opgøret med jalousien fører dig til kontakten til dine følelser

Oplevelsen af jalousi kan melde sig hos Jasmin, med en blanding af mange forskellige følelser, som hun ikke ønsker at mærke. Hun ved heller ikke hvordan man møder disse følelser, ej heller hvad de har af budskaber og behov til hende. Derfor gemmer hun dem ikke bare væk for andre, men også for sig selv. I stedet for at mærke følelserne bag oplevelsen af svigt, afvisning, forkerthed, ikke god nok, ensomhed, ulykkelig eller grænseløs tilpasning for sine nærmeste, holder hun følelserne på afstand. Det gør hun ubevidst, i forsøget på at styre sine valg, for at undgå jalousien.

En ny bevidsthed kan bryde et mønster med jalousi

Så længe Jasmin fastholder troen på, at hendes jalousi kan overvindes ved at kontrollere sine nærmeste, vil hun fortsætte med at opleve gentagelser af smerten. Det er først, når hun lærer at forstå og håndtere sine følelser, at hun kan bryde fri fra denne cyklus af jalousi og konflikter.

Nye håb med følelsesmæssig afklaring af tidligere misforståelser

Men der er håb. Denne misforståelse, som Jasmin fortjener at få øje på, vil kunne føre til at Jasmin kan begynde at leve livet i friheden med oplevelsen af hvor let det er, når hun forstår sig selv.

Det kræver mod at møde og acceptere alle sine følelser, selv de mest smertefulde. Når Jasmin begynder at forstå sig selv og lære hvordan hun tager ansvar for sine egne følelser, vil hun opleve en ny frihed og lethed i livet, fri for jalousiens byrde og misforståelser.

Forståelse. Parterapi. psykoterapi Lene Søe Risskov Århus
“Jalousi er slipset, der binder, og binder og binder” 
Helen Rowland

Jalousiens mysterium

“Jalousiens mysterium” ligger i at finde kærligheden til dig selv. Når du virkelig føler denne kærlighed, vil jalousien naturligt slippe sit greb om dig.
ChatGP
“Du skal elske således, at den du elsker, føler sig fri” 
Thich Nhat Hanh

Jeg er jaloux – Hvad gør jeg?

Efter at have kæmpet med smerten og udmattelsen, tager Jasmin endelig et afgørende skridt og erkender sin situation. Hun siger det højt: ”Jeg er jaloux, og jeg har brug for hjælp”. Jasmin vælger at starte et terapiforløb, hvor hun kan udforske og forstå sine følelser og oplevelser af jalousi i dybden.

Jasmin opdager sine gamle overlevelsesstrategier

Jasmin ser sammenhængen mellem sine følelser og de naturlige årsager til hendes intense jalousi. Disse strategier, som hun engang brugte til at beskytte sig selv, viser sig nu at være forældede og ikke længere gavnlige for hende. Som følge heraf begynder hun at adoptere nye perspektiver på både sig selv og verden omkring sig.

Jasmin opdager nye måder at håndtere sig selv på

Jasmin indser, at årsagen til hendes uhensigtsmæssige jalousimønstre var noget, hun havde glemt og fortrængt. Dette gjorde det vanskeligt for hende at bryde ud af det mønster, der havde fanget hende i jalousiens spind.

Ved at erkende og udforske disse blinde vinkler finder Jasmin vejen til forandring. Hver gang hun opdager en blind vinkel, får hun mulighed for at gøre en forskel for sig selv og sin situation.

Jasmins jalousi aftager

Jasmins jalousi begynder at aftage, nu hvor hun har opnået en dybere forståelse. Hun mærker en gradvis lettelse i jalousiens greb ved at anvende sine nye indsigter. Hendes dagligdag bliver nu beriget med nye handlemåder og følelser, der omfatter ansvarstagen for sine valg, søgen efter frirum, evnen til at give slip, accept af sig selv samt dyrkelse af taknemmelighed og rummelighed over for sig selv.

I sin egen selvomsorg giver hun sig selv det, hun længes efter fra andre. Hun indser, at det, hun giver ud, er det, hun får tilbage. Det er som om, de indre ændringer, hun gennemgår, også afspejler sig i hendes interaktion med andre mennesker på hendes vej.

“Og når vi lader vores eget lys skinne, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme”
Nelson Mandela
Lad dit lys skinne. Psykoterapi Lene Søe Risskov Aarhus

Tilgivelse

Lad dig guide terapeutisk i Århus, til at opnå bevidsthed om, hvad der blokerer dybt inde i dig. Fra dette sted får du mulighed for at finde vejen tilbage til kærlighed og harmoni. Jalousien vil langsomt smelte væk, som en isklump der bliver varmet op i din varme hånd.

Er det hensigtsmæssigt at gøre det samme en gang til?

Det er helt forståeligt at overveje, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte med at leve på samme måde som tidligere, især hvis det ikke har ført til de ønskede resultater eller trivsel. Indimellem kan det være gavnligt at reflektere over, om gamle tankemønstre eller vaner fortsat tjener dig godt, eller om der er noget, du ville have gavn af at give slip på.

At stille spørgsmålet omkring dette kan være et skridt mod personlig vækst og selvudvikling. Ved at være åben over for nye tilgange og muligheder kan du skabe positive forandringer, både for dig selv og for dem omkring dig.

Så fremadrettet kan du vælge at handle på en anderledes og mere gavnlig måde for dig selv, hvilket også kan bidrage til større trivsel og harmoni i dine relationer med andre.

Få godt fat i dig selv

Tag fat i dig selv og lad mig guide dig til at give slip. På den måde kan du genopdage din sande essens og muligvis opleve en dyb følelse af forbundethed på en helt unik måde, der er helt din egen. Det er en måde, hvor du er i stand til at give dig selv det, som du tidligere måske smerteligt erkendte, at du ikke fik fra andre.

Når du lærer at tage vare på dig selv, vil du også begynde at tiltrække og modtage det, du har brug for fra andre. Det er som et selvforstærkende batteri, hvor din egen omsorg og styrke tiltrækker mere af det samme fra omverdenen.

Tilgivelse handler om at sætte dig selv fri

Det giver dig din styrke tilbage. Du behøver ikke være enig i en andens handlinger for at kunne tilgive. Bare erkend det, du har oplevet, og slip det derefter. Gør dig klar til at sætte den anden fri, så du kan skabe plads til mere af det, der beriger dit eget liv.

Tilgivelse lindrer din egen smerte

At tilgive lindrer din egen smerte. Manglende tilgivelse binder dig til smerten, fastholder dig i frustration, ubehag og vrede. Det kan sammenlignes med at indtage den gift, du ønsker, at den anden skal lide af.

Gennem tilgivelsesprocessen vil du opdage, hvor meget din krop har at fortælle. Ved at samarbejde med kroppens sprog og lytte til dens budskaber kan du opnå en følelse af frihed og accept af at være præcis den, du er.

Ønsker du at jalousiens greb slipper, til fordel for dit nærvær og ro?

Måske vil du opleve følelsen af nærvær, ro eller fornemmelsen af, at de små frø, du har plantet, begynder at spire i dit eget tempo, i takt med at jalousien slipper sit tag i dig. Søg hjælp hos Lene Søe.

Læs mere om Lene