Heldagsterapi

Brug hele dagen på at gå dybere i at overkomme jeres udfordring. Eller styrk det I allerede har.

Invester en hel dag med hinanden i Århus

Jeg tilbyder forløb med USA´s førende teoretiske redskaber til parterapi, hvor bl.a. Imago indgår som supplement til relevante psykoterapeutiske teorier og andre metoder jeg finder relevant for jeres situation. Jeg bruger min livserfaring til at guide jer til det bevidste parforhold i kærlighed.

I får anerkendende kommunikationsredskaber, som er med til at styrke jeres fælles forståelse for et mere simpelt liv i kærlighed. 

Kom i kontakt med dit IMAGO og skab mere positivitet i relationen

Ubevidste tanker, opfattelser og relateringsmønstre blev udviklet som børn, gennem vores nærmeste tilknytningspersoner. Vi tager det med os videre i livet og det styrer den nutidige oplevelse, påvirkning og indflydelse på vores ubevidste tanker, følelsesliv og reaktionsmønstre. I det øjeblik mennesket får erkendelsen af dette, vil fremtidige valg blive til nye bevidste valg. Det udmønter sig i nye og ønskede følelsestilstande og handlemønstre.

Imago er dit identitetsbillede. Dit aftryk er et unikt og enestående print af dig selv. Det er også hjernens konstruktion af, hvem der skal ind i dit liv, for at du kan helbrede de uhensigtsmæssige tilknytningsmønstre, fra tidligere i livet.

Imago er en opskriftsamling, der åbner op for parrets sande jeg, som kan blive implementeret i parrets livsstil. Respekten og forståelsen opstår.

“Undren er begyndelsen til visdom”

Sokrates

Hvorfor heldagsterapi i Århus?

Hvis I vil gå langsommere og dybere ind i jeres potentiale og udvikling sammen, så kan heldagsterapi være en god løsning for jer. Parterapien krydres med lege, øvelser og undervisning i effektive metoder, som I kan integrere i jeres hverdag.

I modsætning til parterapien hvor vi arbejder intenst i 90 minutter, vil der være fokus på heldagsterapien på en måde, så I har både lyst og overskud til at deltage en hel dag eller 2 dage.

Fordybelse i nye metoder

Parret opdager de uhensigtsmæssige mønstre og lærer nye måder, som fører dem til at opnå mere positive  muligheder. Parret kan få belyst udfrodrende situationer, med hensigten at få nye indsigter, som de kan begynde at bruge fra en ny og, for parret, bedre dimension.

Med heldagsterapierne, bliver det muligt at bidrage med de dybereliggende metoder, som de mest grundlæggende redskaber, som parret fremadrettet kan benytte.
Herfra bliver lettere at øve og navigere i livets udfordringer.

“Livet er et puslespil der skal samles, nogle brikker bliver væk undervejs, mens andre altid er til at finde”

Sokrates

Temaer for heldagsterapier i Århus

Dit personlige print med Imago – Dit unikke identitetsbillede.
Værdisæt - Et fælles værdisæt, som bygger på jeres fælles mål og nye tiltag.
Få et kig ind i fortiden for at forstå hvordan du kommer i overensstemmelse med dit eget værdisæt.
Kommunikation - Anerkendende kommunikationsredskaber, som fører til den gensidige respekt & forståelse for hinanden og jeres forskelligheder.
Identitetstræning - Det, du siger, stemmer overens med det, du vil, kan og gør.
DIT tema – Jeg udarbejder en temadag, med redskaber som du kan lære at bruge.
JERES tema – Jeg udarbejder en temadag, med redskaber som I kan lære at bruge.
Konflikthåndtering – Få træning i hvordan I takler en konflikt og får det bedste frem i hinanden.
Fra overlevelsesstrategi til livskvalitet – Vi tager udgangspunktet i at forløse knudepunktet i jeres udfordringer.

2 Heldagsterapier

Parrets personlige print med Imago – Parrets unikke identitetsbillede
Normale heldagsterapier ligger mellem kl. 10-16

Hvorfor Lene Søe?

Vil I bruge mere tid på at komme dybere ind ind jeres forandringsproces, kan hele dage måske være bedre for jer.

Kontakt mig for en skræddersyet dag for jer.

Kontakt