Heldagsterapi

Brug hele dagen på at gå dybere i at overkomme jeres udfordring. Eller styrk det I allerede har.

Invester en hel dag med hinanden i Århus

Jeg tilbyder forløb med USA´s førende teoretiske redskaber til parterapi, hvor bl.a. Imago indgår som supplement til relevante psykoterapeutiske teorier og andre metoder jeg finder relevant for jeres situation. Jeg bruger min livserfaring til at guide jer til det bevidste parforhold i kærlighed.

I får anerkendende kommunikationsredskaber, som er med til at styrke jeres fælles forståelse for et mere simpelt liv i kærlighed. 

Kom i kontakt med dit IMAGO og skab mere positivitet i relationen

Ubevidste tanker, opfattelser og relateringsmønstre blev udviklet som børn, gennem vores nærmeste tilknytningspersoner. Vi tager det med os videre i livet og det styrer den nutidige oplevelse, påvirkning og indflydelse på vores ubevidste tanker, følelsesliv og reaktionsmønstre. I det øjeblik mennesket får erkendelsen af dette, vil fremtidige valg blive til nye bevidste valg. Det udmønter sig i nye og ønskede følelsestilstande og handlemønstre.

Imago er dit identitetsbillede. Dit aftryk er et unikt og enestående print af dig. Det er også hjernens konstruktion af, hvem der skal ind i dit liv, for at du kan helbrede de uhensigtsmæssige tilknytningsmønstre, fra tidligere i livet.

Imago er en opskriftsamling, der åbner op for parrets sande jeg, som kan blive implementeret i parrets livsstil. Respekten og forståelsen opstår.

“Undren er begyndelsen til visdom”

Sokrates

Hvorfor heldagsterapi i Århus?

Rykker 1 1/2 times parterapi ikke nok for jer, så er det værd at overveje heldagsterapi, hvor I fordyber jer i effektive metoder, som I kan integrere betydeligt hurtigere.
Nogle par begynder i parterapi i Århus, med de bedste intentioner. Det føles rart med nye redskaber og indsigter. Parret begynder at komme på rette kurs og derfra glemmer de at prioritere sig selv og deres fælles udviklingsvej. Måske går tiden med job, børn eller andre parforholdstidsrøvere. En dag går det for vidt og måske har parret mistet troen på deres kærlighed.

Fordybelse i nye metoder

Parret opdager de uhensigtsmæssige mønstre og lærer nye måder, som fører dem til at opnå positive  muligheder. De ser oftest set fra en ny dimension, som jeg ønsker at belyse til parrets nye indsigter.

Med heldagsterapierne, bliver det muligt at bidrage med de dybereliggende metoder, som de mest grundlæggende redskaber, som parret fremadrettet kan benytte.
Herfra bliver lettere at øve og navigere i livets udfordringer.

“Livet er et puslespil der skal samles, nogle brikker bliver væk undervejs, mens andre altid er til at finde”

Sokrates

Temaer for heldagsterapier i Århus

Dit personlige print med Imago – Dit unikke identitetsbillede.
Værdisæt - Et fælles værdisæt, som bygger på jeres fælles mål og nye tiltag.
Få et kig ind i fortiden for at forstå hvordan du kommer i overensstemmelse med dit eget værdisæt.
Kommunikation - Anerkendende kommunikationsredskaber, som fører til den gensidige respekt & forståelse for hinanden og jeres forskelligheder.
Identitetstræning - Det, du siger, stemmer overens med det, du vil, kan og gør.
Dit tema – Jeg udarbejder en temadag, med redskaber som du kan lære at bruge.
Jeres tema – Jeg udarbejder en temadag, med redskaber som I kan lære at bruge.
Konflikthåndtering – Få træning i hvordan I takler en konflikt og får det bedste frem i hinanden.
Fra overlevelsesstrategi til livskvalitet – Vi tager udgangspunktet i at ændre på jeres udfordringer.

2 Heldagsterapier

Parrets personlige print med Imago – Parrets unikke identitetsbillede
Normale heldagsterapier ligger normalt mellem kl. 10-16

Hvorfor Lene Søe?

Vil I bruge mere tid på at komme dybere ind ind jeres forandringsproces, kan hele dage måske være bedre for jer.

Kontakt mig for en skræddersyet dag for jer.

Kontakt