Heldagsterapi

Brug hele dagen på at gå dybere i at overkomme jeres udfordring. Eller styrk det I allerede har.

Invester en hel dag med hinanden i Århus

Jeg tilbyder forløb med USA´s førende teoretiske redskaber til parterapi, hvor bl.a. Imago indgår som supplement til relevante psykoterapeutiske teorier, der fører til det bevidste parforhold i kærlighed.

Jeg guider par i anerkendende kommunikationsredskaber, med fokus og støtte i forståelsen af kærlighedens helbredende livskraft.

Kom i kontakt med dit IMAGO og skab mere positivitet i relationen

Ubevidste tanker, opfattelser og relateringsmønstre udvikles gennem vores nærmeste tilknytningspersoner. Vi tager det med os videre i livet og det styrer den nutidige påvirkning og indflydelse på vores ubevidste tanker, følelsesliv og reaktionsmønstre. I det øjeblik mennesket får bevidsthed på dette, vil fremtidige valg blive til nye bevidste valg. Det udmønter sig i nye og ønskede følelsestilstande og handlemønstre.

Imago er dit identitetsbillede. Dit aftryk er et unikt og enestående print. Det er også hjernens konstruktion af, hvem der skal ind i dit liv, for at du kan helbrede de skader, fra tidligere i livet.

Imago er en opskriftsamling, der åbner op for parrets sande jeg, som kan blive implementeret i jeres liv. Respekten og forståelsen opstår.

“Undren er begyndelsen til visdom”

Sokrates

Hvorfor heldagsterapi i Århus?

Rykker 1 1/2 times terapi ikke nok for jer, så er det værd at overveje heldagsterapi, hvor I fordyber jer i effektive metoder, som I kan integrere betydelig hurtigere.
Nogle par begynder i parterapi i Århus, med de bedste intentioner og det føles rart med nye redskaber og indsigter. Parret begynder at komme på rette kurs og derfra glemmer de at prioritere sig selv og deres fælles udviklingsvej. Måske går tiden med job, børn eller andre parforholdstidsrøvere. En dag går det for vidt og måske har de mistet troen på deres kærlighed sammen.

Fordybelse i nye metoder

Min opfattelse af parrets muligheder er oftest set fra en ny dimension, som jeg ønsker at belyse til parrets nye indsigter. Med heldagsterapierne, bliver det muligt at bidrage med de dybereliggende metoder, som de mest grundlæggende redskaber, som parret fremadrettet kan benytte.
Herfra bliver lettere at navigere i livets udfordringer.

“Livet er et puslespil der skal samles, nogle brikker bliver væk undervejs, mens andre altid er til at finde”

Sokrates

Temaer for heldagsterapier i Århus

Dit personlige print med Imago – Dit unikke identitetsbillede.
Værdisæt - Et fælles værdisæt, som bygger på jeres fælles mål og de skridt I tager herfra.
Få et kig ind i fortiden for at forstå hvordan du kommer i overensstemmelse med dit eget værdisæt.
Kommunikation - Anerkendende kommunikationsredskaber, som fører til den gensidige respekt & forståelse for hinanden og jeres forskelligheder.
Identitetstræning - Det, du siger, stemmer overens med det, du kan og gør. (Forudsætter at I har jeres Imago).
Dit tema – Jeg udarbejder en temadag, med redskaber som du kan lære at bruge.
Jeres tema – Jeg udarbejder en temadag, med redskaber som I kan lære at bruge.
Konflikthåndtering – Få træning i hvordan I takler en konflikt og får det bedste frem i hinanden
Fra overlevelsesstrategi til livskvalitet – Vi tager udgangspunktet i at ændre på dine udfordringer

2 Heldagsterapier

Parrets personlige print med Imago – Parrets unikke identitetsbillede
Normale heldagsterapier ligger normalt mellem kl. 10-16

Hvorfor Lene Søe?

Vil I bruge mere tid på at komme dybere ind ind jeres forandringsproces, kan hele dage måske være bedre for jer.

Kontakt mig for en skræddersyet dag for jer.

Kontakt