Familierådgivning

Din forandringen viser sig i familien

Familieterapeut Lene Søe tilbyder familierådgivning i Risskov, nord for Århus

Effekten af at lytte til hinanden i et trygt rum, skaber nye vinkler på samlivet hos Århus familierne. Åbenbaringerne kommer gennem mødet i hinandens positive intentioner. Det er herfra lettere at forenes og forandre måden I møder hinanden på.

Et stærkere familiebånd med familieterapi i Århus 

De værdier og holdninger som allerede gavner jer, kan I trygt beholde. Der er ingen grund til at lave om på det som fungerer godt i familien.

Når vi derimod vælger at ændre på et uhensigtsmæssigt familiemønster, har det åbenlyse og synlige glædelige følger for både fællesskabet og den enkelte som familiemedlem.

Jeg lytter og guider jer i hvad I kan gøre. I får lette håndterbare redskaber, som tydeliggør for børn såvel som voksne, hvordan I kan få det bedre sammen.

Når I kommer hos mig, vil I opdage, at de forandringer I kommer til at opleve, er præcis det, I inderst inde ønsker at skabe. Uanset hvilken vinkel I har på familiens problemstillinger, så har I nok allesammen et ønske om, at finde sammen i harmoni og støtte af jeres fællesskab for hinandens bedste. Det virker måske ikke sådan, når vi ser hvordan “de andre” opfører sig. Det er denne hårdknude jeg kan hjælpe jer med at forvandle til let, ligetil og hjerteligt, hinanden imellem. Der bliver god plads til alle, når I igen trives og har det godt. Det kan I godt være stolte af, når I kommer hertil.

Typiske årsager til at familier modtager familierådgivning hos Lene Søe

Årsagerne til hvorfor familier vælger at booke en tid til familien er mange, og alligevel er der hyppige gentagelser i de temaer familien ønsker at berøre. Jeg vil nævne eksemplerne:

Når samtaler bliver til konflikter, så kan du/I lære redskaber, som hele familien kan bruge
Hvordan formidler du/I ansvarsfordelingen i familien, så det fungerer bedst for alle
Når grænser bliver overtrådt, så kan du/I lære mere om at formidle grænser
Når barnet bliver "umulig" eller utryg, hvordan genskaber du/I så trygheden
Når barnet mistrives, hvad kan du/I gøre som forældre for barnets trivsel
Når du/I gerne vil nå ind til barnet, men ikke ved hvordan
Når barnet viser modstand, hvad kan du/I gøre for at skabe ro
Når livet tager en drejning, og du/I tvivler på hvordan du/I håndterer situationen i børnehøjde
Når familierelationen går i hårdknude, hvad kan du/I så gøre ved det
Når familiemedlemmer er afvisende, hvordan kan du/I genskabe samhørigheden
Når du bliver misforstået i familien, hvordan kan du/I genskabe forståelsen
Når familiemønstret er blevet uhensigtsmæssigt, hvordan kan du/I så skabe brugbare måder
Hvordan giver forældre deres børn den bedste start på livet?
Når du/I kommer i tvivl om forældrerollen, så er det et tegn på potentialet for forbedringer
Når forældrene er uenige om håndteringen af børnene, så kan du/I starte i psykoterapi eller parterapi, før børnene bliver involveret

Mød hinanden

Når mor og far har konflikter eller en stiltiende utilfredshed, kan I hente meget på familiefronten, ved at I giver hinanden tid sammen til en parterapi. Det kan jeg også møde jer i. Læs mere her:

Hvorfor familierådgivning i Århus?

Det kan spare familien for mange fremtidige uhensigtsmæssige frustrationer, når du som forældre, får min støtte til at forstå barnet, den unge eller den voksne, på en måde så du opdager hvordan du kan afhjælpe din og jeres situation.

Hvilken forældre ville ikke gøre det bedre, når du får øje på hvordan du kan ændre en dårlig situation til en mere behagelig måde, som skaber ro, tryghed og fællesskabsfølelsen i familien.

Hvilke behandlinger får I hos mig, med familierådgivning i Århus?

De fleste familier kommer til mig, med udfordringer omkring jeres kommunikation eller mangel på samme. Der kan være svære samtaler, som forældrene ønsker at tage på den mest nænsomme og hensigtsmæssige måde. Det kan fx. være omkring sygdom eller skilsmisse i familien.

Familier kommer her, når ”opdragelsen” ikke virker efter hensigten. Jeg vejleder jer i hvordan I nedtrapper konflikten på en mere indfølende og empatisk måde.

Alle forældre gør sit bedste, med ønsket om det bedste for deres børn. Derfor er glæden også utrolig og uvurderlig stor, når de nye måder I lærer hos mig, begynder at bære frugt i en større trivsel i familien.

Familie betyder, at ingen bliver ladt tilbage, og ingen bliver glemt

Davig Ogden Stiers

Hvad koster familieterapi hos Lene Søe i Aarhus?

Prisen er uvurderlig godt givet ud, efter udbyttet viser sig i hele familiekonstellationen. Det sker når børnene bliver hørt, og forældrene tager ansvar på nye måder.

Familie sessioner

En god hovedregel er en familieterapi session med max. 3 personer tager 90 minutter. Det koster 1650 kr.

En session med familieterapi for 3 til flere familiemedlemmer tager 120 minutter. Det koster 2200 kr

Individuelle sessioner

I kan også som familie, have glæde af individuelle sessioner, hvor I har samtaler med mig, hver for sig. Det afstemmer vi i fællesskab, hvordan det passer bedst for jer. Sessionen varer 60 minutter. Det koster 1100 kr.

Rabatordninger

Jeg har rabatsordninger ved køb af klippekort og/eller priser for studerende. Læs mere her

Afbestilling

Af hensyn til tabt arbejdsfortjeneste overholder jeg min afbestillingspolitik uden undtagelser.
Afbestilling senest 24 timer før aftalen, sker uden beregning, så har jeg mulighed for at nå at give tiden til anden side.
Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves den fulde betaling.

Ofte stillede spørgsmål

Læs mine svar herunder
Hvordan foregår en familierådgivningssession?

Jeg møder dig eller de involverede familiemedlemmer, når I kommer hos mig i klinikken i Risskov, nord for Århus.

Det kan være et møde med jer som forældre, eller I har jeres barn eller børn med, hos mig. Der er ingen rigtige måder, kun den rigtige måde for jer. Jeg guider jer specifikt til jeres letteste vej til familiens udviklingspotentiale.

Efter første møde, kan jeg også udtrykke hvilket forløb jeg ser, som det bedste for jer. Det følger vi op på fra gang til gang, når I udvikler jer i forløbet.

Hvad kan I gøre for at jeres børn er i bedre trivsel?

Børnene vil gøre alt for at kopiere deres forældre og nærmeste omsorgspersoner. Du kan klappe dig selv på skulderen for alt det dit barn trives i, og har det godt med. Jeg vil gerne støtte dig som forældre, i at opdage de ting du lykkes med.

Når vi bliver forældre, kan vi med sikkerhed sige, at vi også kommer til at lave masser af fejl. Det er let at spotte hvor det sker, for børnene reagerer på det i deres liv, ved selv at deltage i noget konfliktfyldt, udadtil eller indeni. Barnets reaktion er et symptom på noget du som voksen kan lære af. Når du har lært det, enten følelsesmæssigt eller mentalt, så vil barnet langsomt, eller nogle gange øjeblikkeligt, afspejle din forandring. Det er vidunderligt at se hvordan det virker, til fordel for det enkelte familiemedlem og for hele familiedynamikken.

Hvorfor Lene Søe?

Ønsker I min hjælp til familieterapi i Århus, er I velkomne til at kontakte mig. – Så kan vi være fælles om at udarbejde det forløb, som vil hjælpe jeres familie på den bedste måde

Book jeres tid