Identitet

Bliv klogere på hvem du er, hvad der er rigtigt/forkert for DIG, og hvordan du udlever DIN identitet

Udlev din identitet 

Jeg vil være MIG! Ja selvfølgelig skal du være dig. Hvem skulle du ellers være?

Når jeg hører udtalelser som dette, så fornemmer jeg hvor meget du må have lagt bånd på dig selv. Måske er det tid til at genopdage dig selv på en ny måde, med det du i virkeligheden har brug for og lyst til. Din identitet bliver belyst på en måde som du gerne vil begynde at udleve fremadrettet.

Det er ikke meningen, at du skal tage andres mening til dig. Derimod kan du lade dig inspirere af andres måder og tage alt det som passer bedst for dig. Jeg skaber rum for at du kan opleve din uopdagede livskraft, som kan bane vejen for et trygt, let og frit liv for dig og dine relationer.

Hvordan er du dig?

Jeg vender udfordringen lige modsat… Måske er det svært IKKE at være DIG… Hvem er du, når du ikke er dig? Hvis liv forsøger du at leve, hvis ikke du lever dit eget liv? 
Når du opdager dine svar, så begynder dit liv at forandre sig. Min oplevelse er at det bliver lettere, når du står ved dig selv i accepten af :
“Jeg vil bare gerne vær MIG”
Identitet Psykoterapi Lene Søe Risskov Århus

Forskellen på at sige “sådan ER jeg” og “sådan GØR jeg”

Hvis det du gør, er negativt for dig, så kan du regne med at det ikke er sådan du er, men derimod er det tid til at opdage at du gør noget som ikke længere er godt for dig. 
Stil dig derfor spørgsmålet, hvad du kan gøre som er positivt for dig, og derfra kan du stole på at det er den du i virkeligheden er. 

“Når først du erstatter negative tanker med positive, vil du begynde at få positive resultater “

Willie Nelson

Identitetstest

Her er en lille forsmag fra Risskov, Århus på. Testen giver en oplevelse af hvor meget du er DIG, gennem nedenstående 4 dele af dig selv:

Selvværd eller manglende selvværd

Selvværd er din oplevelse af din  væren og viden om din egen værdi. Det kan vise sig i oplevelsen af at udtrykke behov, sætte grænser, fylde dig selv op med god energi, være god ved dig selv, bede om de relationer og ting du har behov for, og i det hele taget mærke din indre tilfredshed.
To tegn på manglende selvværd kan være den tilpassende adfærd, hvor du sætter dig selv i baggrunden til fordel for andre mennesker. Modsatrettet kan du vælge at presse andre med dine forventninger eller skuffelser.

Selvtillid eller manglende selvtillid

Selvtillid er at overholde aftaler med sig selv. Den opleves gennem tilliden til det du gør, eller har ønsker om at gøre. Tilliden til dig selv og din omverden, viser sig når du har mod til at springe ud i nye udfordringer, der hvor du kan miste fodfæstet for en periode. Det kan vise sig i sociale situationer hvor din dømmekraft er udvidende fremfor begrænsende.
To tegn på manglende selvtillid kan være din kontrollerende eller præsterende adfærd, hvor du sætter dig selv i baggrunden til fordel for andre mennesker. Modsatrettet kan du skaffe dig ting eller en adfærd hvor du viser verden hvad du har, så andre kan se hvad du kan.

Selvrespekt eller manglende
selvrespekt

Selvrespekt er et ja til dig selv. Du vil derfor være opmærksom på at sige til og fra i forhold til dine ønsker.
Et tegn på manglende selvrespekt kan være at du byder dig selv en adfærd eller relation, som er uhensigtsmæssig eller direkte dysfunktionel. Det sker når du giver et mis mach mellem dit dit indre og ydre svar  “ja, nej eller måske”.

Selvaccept eller manglende selvaccept

Selvaccept udviser anerkendelse af dit værd og dine værdier med bevidsthed på at udtrykke dine meninger, uanfægtet hvad andre mener. Det er trygt at vide hvem du er, på en måde så det er ok at udleve sammenhængen mellem dine tanker, følelser og handlinger. Det bevirker at din identitetsbevidsthed åbner op for ægte spontanitet, autenticitet, rodfæste og personlighed, som betyder at du kan lide dig selv.
Tegn på manglende selvaccept kan være at du bliver fanget i at isolere dig i ubehag. Det borer sig dybere ind i dig, eller du kan komme som voldsomme udbrud. Blokeringer med vrede, skyld, skam eller dårlig samvittighed, skal forløses for at nå til selvaccept.

“Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden”

Mahatma Gandhi

Hvorfor Lene Søe?

Udlever du din identitet, eller har du brug for hjælp til at gøre mere for dig selv, så lad os kigge på det sammen.

Book din tid