Parforholdstjek

Lær mere om hvordan jeres parforhold kan vedligeholdes og forbedres

Forløbet hos mig

Parforholdet kan være den hurtigste vej til personlig udvikling, men det kan også være den hurtigste vej til at miste sig seIv. Udfaldet kommer af hvilken retning I vælger at være par på.

Vi vil nok gerne vælge den bedste version af parforholdet, som vi har bevidsthed på. Vælger parret gentagne gange at gøre noget som ikke fungerer, så har parret fat i vejviseren mod det ubevidste.

Åbningen for det ubevidste giver nye bevidste valgmuligheder.

Det bevidste mærkes som en positiv følelse der styrker jeres glæde. Det ubevidste kan medføre en ubehagelig følelse der tager til med negativitet.

I får belyst hvordan I harmoner bedre som par. Jeg hjælper jer med at få bevidsthed på jeres potentielle udfordringer. I får skærpet opmærksomhed på udviklingspotentialet i jeres parforhold- Vi undersøger:

Personlige modsætninger mødes. Hvordan kan I lære af hinandens personlighed
Udarbejdelse og udlevelse af jeres fælles værdisæt
Opmærksomhed på jeres potentielle udfordringer og udvikling
Redskaber til at opbygge en stærk relation i bevidsthed og respekt for jer selv og hinanden

Tjek op på jeres parforhold i Risskov, nord for Århus

Forelskelsen kan både være vidunderlig, skræmmende og vanvittig på mange måder.
I ser muligheder, drømmer om en skøn fremtid og har oplevelsen af at dørene står åbne for en lys fremtid. Det føles som at alt kan lade sig gøre. Det kan opleves som, at I aldrig før har mødt så skønt et menneske.

Forelskelse Sexolog Parterapeut Lene Søe Risskov Århus

Krise i parforholdet

Når forelskelsen aftager, begynder magtkampene i det ubevidste forhold. I stedet for at benytte nysgerrighedens interesse for din partners modsætninger til dig, forsøger du at få partneren til at være ligesom dig.

Magtkampene opstår i det ubevidste parforhold. Måske er det værste ved magten, at du føler dig mereværdig. Mereværdighedsfølelsen bygger på mindreværd og ligeværdigheden ligger i skjul.
Låsningerne i kampene eller fortielserne, er forventninger til den anden, skuffelser eller oplevelsen af utilstrækkelighed.

Magtkampen opstår i frygten for…, eller en uforløst vrede. Dine skyggesider forsøger at melde sig på banen.

Kærlighedens modsætning er frygt eller uforløst sorg. Derfor er magtkampe styret af frygt og ukærlige handlinger.

I misforstår eller bliver misforstået: Derved går I glip af den vigtige læring i jer selv gennem parforholdet. I forøger indholdet af det stressfremkaldende hormon cortisol, hvilket gør at I lukker af for en mulig udvikling. I er fanget i jeres eget spind, tynget af skænderier eller tavshed, dårlige selvværdsfølelser, usagte ord og nedlukning af egne behov.

Paradokset er, at magtkampen afholder dig fra at komme tilbage i dig selv, som et helt menneske i ubetinget kærlighed. Til sidst dør forholdet hen, enten gennem adskillelse, eller ved at lade stå til. Derfor er det interessant at begynde udforskningen af det bevidste parforhold.

Balance

Forelskelsen er din krops fineste forsøg på at indfange lige præcis den partner, som du har allermest brug for at lære noget af. – En læring som kan skabe balance i dig selv.
Forelskelsen forøger hormonet serotonin i kroppen. For meget serotonin slører din dømmekraft, så du hverken opdager eller skræmmes væk af din partners uligheder og modpart til dig selv. Når du er forelsket i et andet menneske sker der en ubevidst spejling af dine egne positive og negative skyggesider – med andre ord bliver du forelsket i dit eget spejlbillede. Du tror du ser din partner, men i virkeligheden ser du din “bedste udgave” af dig selv!

Ubetinget kærlighed

Gennemlever du forelskelsesfasen og selvudviklingen, hvor du står ved dig selv, så opstår muligheden for at indlede et længerevarende eller evigt forhold i ubetinget kærlighed.
Fundamentet for det bevidste parforhold, ligger i parrets samarbejde med ærlighed og forventningsafstemning omkring værdier og overbevisninger.

Bevidstheden skaber nye muligheder for parternes valg. I begynder at gøre tingene på en anden måde, som fører til noget virkelig rart i et bedre fællesskab og en dybere kærlighed.
Din identitet, den du er, og dit værdisæt forandres gennem livet, og derfor vil du møde overbevisninger, som er på tide at tage op til genovervejelse. Dermed vil du se fordelen i at rykke på overbevisninger, som giver den rette forståelse for måden at være i forholdet på for dig og jer.

Indrøm alt hvad du kan, i respekt for den du er. Jo mere kærlighed du oplever i dig selv, jo mere kærlighed opstår i dine relationer og jo mere formår du både at modtage og give.

Klientudtalelser om Parterapeut Lene Søe

Anne: “Parterapien har ændret mit liv fuldstændigt og jeg anbefaler det til andre.”

Vi syntes ikke stemningen i vores hjem var helt god. Der skete mange misforståelser pga. manglende kommunikation og de udmundede efterhånden i daglige diskussioner eller skænderier. Derfor valgte vi at gå i parterapi hos Lene i Århus.

Det er hårdt arbejde at være i et terapiforløb, men det er det hele værd. Det er ligesom en spændende rejse.

Jeg er blevet meget positiv og mere rummelig. Jeg er generelt blevet mere glad for livet. Har lært at takle min vrede og det ender ikke længere i et vredesudbrud.

Vi har fået en bedre forståelse for hinanden i parforholdet og stemningen i vores hjem er dejlig.

Det har fået betydning i mange henseender, på arbejdspladsen, til holdtræning, blandt venner/veninder og i det hele taget når man er ude blandt andre mennesker. Sjovt som alle de negative mennesker, der før påvirkede en, er pist væk nu.

Jeg er blevet gladere for mig selv og har fundet mere ro. Nu stoler jeg på min egen dømmekraft og jeg tør stå ved mig selv.

Parterapien har ændret mit liv fuldstændigt og jeg anbefaler det til andre.

Anne
Parterapi har ændret mit liv. Lene Søe Risskov Aarhus

Lad os se på et eksempel

Anette er ved at gå i opløsning over at Mads ikke er der for hende, når hun har brug for det… Det er i hvert fald sådan hun oplever det. Mads derimod synes han gør hvad han kan, for at stille hende tilfreds. Efterhånden oplever han, at han fokuserer mere på hendes behov end på sig selv. Uanset hvad han forsøger, så får de det ikke bedre sammen. De er fastlåste og det opleves som at de er meget uenige, selv i de mest basale daglige gøremål.

Forelskelse

Forelskelsen varer ikke evigt. I løbet af 3-24 måneder melder hverdagen sig med udfordringer.

Der opstår magtkampe mellem dig og din partner, hvor I er begrænset i løsninger på hvordan I kommer godt videre med en fælles god måde. Måske står du med en genkendelig problemstilling, ligesom Anette og Mads har gennemgået:

Forelskelse har ikke noget med den bevidste kærlighed at gøre. Kærligheden begynder at tage form i parforholdet, når Anette og Mads udtrykker sig og lytter på hinandens udtryk i en kommunikationsrejse for at finde et ligeværdigt fodfæste i fællesskab.

Det kan til tider være svært at lande ind i kærligheden, når udfordringen opstår. Dengang de mødtes, virkede det ellers helt anderledes, ja faktisk som at have mødt det menneske, hvor det føltes som at blive anerkendt  for at være sig selv, i hinandens selskab.

Rutiner

Årene er gået, rutinerne har fundet deres fodfæste, og nu møder parret en velkendt udfordring i deres liv, måske i en “ny forklædning” og det har taget sin tid før de er blevet klar over det.
Gentagelserne vil fortsætte, indtil Anette og Mads undersøger hvorfor de tiltrækkes af deres udfordring og ikke mindst lærer hvad udfordringen handler om i dem selv. Hvad er det de skal lære om sig selv, så de kan begynde at gøre situationen anderledes?

Anette og Mads motivation for at ændre deres mønster har skabt en ”Brændende platform”, hvor de genfinder de sider af sig selv, som de hidtil ikke har opdaget, eller måske enten fortrængt eller benægtet.

Benægtelser

Benægtelserne er deres skyggesider af personligheden, som de ikke vil vedkende sig. Det vil de ikke fordi de værdilader skyggen eller egenskaberne som negative, og “skyggen” ønsker de ikke at være… og de ønsker da slet ikke at indrømme, hvad de også indeholder som menneske. Anerkendelsen af skyggen, forvandler skyggen til lys. Det fører til en accept af egenskaben, hvilket modvirker deres tiltrækning på lignende udfordringer fremadrettet. Accepten vil spejle sig i fremadrettede oplevelser fremover, både i parforholdet og i andre relationer, som for eksempel med deres børn, venner eller på jobbet.

Jo mere skyggearbejde, jo mere oplever de harmoni og åbenhed i deres parforhold og ikke mindst, i mødet med andre mennesker, som de ønsker at have i deres liv.

Selvkærlighed

Vores kærlighedsforhold er præcist ligeså stærkt som vores egen selvkærlighed og selvaccept. Sagt på en anden måde: For at få et stærkt og kærligt “vi”, skal vi kende vores eget kærlige “jeg”. Hvis du er nysgerrig på hvordan Anette og Mads, også individuelt, lærer at elske sig selv og deres skyggesider, kan du læse videre om skyggearbejde

Handlemønstre

Anette og Mads bliver fristet. Det er så let og velkendt at træde ind i de gamle vaner. De opleves som “trygge” handlemønstre, men nu ved de gennem parterapien og deres nye indsigter og erfaringer, at det er givende at være særlig opmærksom på de nye og mere hensigtsmæssige handlemønstre. Det skaber langt mere glæde og frihed mellem parret. Deres motivation for at øve sammen, er at de har besluttet sig for at forstærke den positive spiral de har mærket med glæde og kærlighed. Det er så rar en følelse, at de kun kan dele med dem som kender denne form for forløsning. Nye handlemønstre er integreret, som en ny og meget bedre vane.
Hvis du er nysgerrig på hvordan Anette og Mads lærer at elske sig selv og deres skyggesider, kan du læse videre, eller gå direkte til svaret:

Anette og Mads’ svar

Gennem arbejdet i parterapien i Risskov, udenfor Århus, har Anette lært at sætte værdi på sig selv. Hun har opdaget hvordan hun kan udtrykker sig. Hun har lært hvordan hun med succes kan udtrykke sig, så Mads kan høre hende. Hun er blevet bedre til at lade sig forstå og blive forstået.

Mads er blevet bedre til at spørge ind til hvad det egentlig er hun forsøger at sige. Det har gjort det betydeligt lettere for Mads at tage stilling til hvad han gerne vil gøre for hende. Det virker meget rarere og på sin vis magisk, at opleve hvordan deres ønsker i virkeligheden passer sammen. Ganske enkelt ved at de er blevet bedre til at udtrykke sig, fremfor at gætte på, hvad den anden vil have, eller håbet om hvad den anden kan gætte sig frem til.

Det største for Mads har været at opleve hvor let det er at sige ja til det han ønsker at gøre for Anette. Han spørger ind, og hun nu kan udtrykke sig, så han kan høre hende.
Det har givet et nyt kærlighedsliv i deres forhold. Mads er også blevet bedre til at udtrykke sig. Han har fået overskud til at vælge flere aktivteter ind i hans liv. Det har han savnet.
Parret har fået en bedre energi ind i forholdet og dermed nyder de mere hinandens selskab.

“Næste gang vi står med en udfordring, som vi ikke kan se gode fælles løsninger på, har vi lært at søge professionel hjælp. Vi har lært at i enhver udfordring er der muligheder for vækst.

Få et parforholdstjek

Parforholdstjek ER relevant for den personlige udvikling i det bevidste parforhold. Udbyttet giver oftest mere til parforholdet, end ord kan udtrykke, netop fordi udviklingen i kærlighed skal balanceres gennem hjertet og følelserne.

Det sker både for det helt nye par, parret som får lyst til at udvikle på det eksisterende parforhold eller når parforholdet er i krise.

“Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af vores succeser”

Alfred Josefsen

Vil I styrke jeres fælles værdier og forskellige personligheder?

Et parforholdstjek baseret på jeres kærlighed med fælles værdier og forskellige personligheder kan være utroligt berigende og givende.

 

 

Book en tid