Opmærksomhedssøgende

Går du over dine egne grænser for få opmærksomhed?

Søger du efter at få opmærksomhed? 

Hvis du er opmærksomhedssøgende, kan du måske genkende dig selv som værende rigtig god til at skabe opmærksomhed omkring din person. Du er tiltrukket af at gøre det, der skal til for at få anerkendelse. Du booster din selvtillid. Måske fortæller du betydelig mere om dig selv, end du er opmærksom på hvad andre har at sige. Du er specielt god med din fysiske fremtoning, som skaber opmærksomhed omkring dig. Dit behov for bekræftelse, kan være så stærkt, at du kommer til at gøre noget, som i sidste ende kan skade dig selv og dine dybeste ønsker. 

Behov for at være den bedste

Det er vigtigt for dig, at få et godt genmæle med et ry for at ”være bedre end…. eller den bedste”. I værste fald, kan det ske på andres bekostning. Måske får dem du elsker mest, på flere måder mindst tid og opmærksomhed fra dig. Din opmærksomhedstrang kan føre til uhensigtsmæssige situationer, som kan modarbejde dine primære hensigter. Det kan for eksempel føre til for meget arbejde, utroskab eller din hjælpsomhed i for store mængder. Du har ikke “dig selv” med i det du gør, fordi behovet for anerkendelse tager over. Dit mønster gentager sig i din higen efter at blive ”set og hørt”. Det er nok et misforstået forsøg på at skabe glæde og kærlighed omkring dig. Se mere her

Træf de bedste valg for dig

Jeg guider dig ind i at mærke det du ønsker sammen med dine relationer. Du får redskaber til at opleve hvad der er bedre for dig. Måske skal vi sammen få kigget på din selvværdsfølelse. Jeg støtter dig på vej til at gøre dine nye valg. Jo mere du øver, jo lettere bliver det for dig at mærke det som er rart for dig. Det styrker din indre styrke og anerkendelsen af dig selv.

Book din tid