Kærlighed gør relationen stærk

Kend hver jeres JEG, så I kan danne et stærkere VI

Bryd de negative mønstre

Livets største gave må være støtten og opbakningen til at være “dig selv”. Du har nok alle haft en eller flere oplevelser, hvor det ikke lykkedes dine nærmeste, at møde dig i dit JEG. Du blev trumfet af deres JEG. Er det sket i din opvækst, kan det sætte sig som et mis match i din personlighed. Ingen er perfekte, og det er mere eller mindre noget vi alle kender til. Det viser sig med en oplevelse af frustration og negativitet indeni dig. Jo bedre du kender dit JEG, jo større mulighed har du for, at indgå i en kærlig relation med et andet menneske.
I kærlighed, er der hverken en indre kritiker, nedværdigende tanker,  eller forventningspres. Årsagen er at disse avler negativitet, og afvikler din personlighed, indtil du måske ikke kan kende dig selv længere.

Når du bryder med dine egne negative mønstre, giver det dig nyt liv, med kontakten til troen på dig selv, samt ægte tillid, medfølelse og empati i dine relationer. Derved er du også i stand til at mærke kærligheden i relationen.

Bryd negative mønstre Familieterapi Lene Søe Risskov Århus

Styrke – Dit kærlige JEG i Aarhus

Du står fast i din egen unikke personlighed og du ved hvad du vil. Når du lever i kærlighed i Aarhus, har du evnen til at erkende dine indre og selvstændige svar. Hvad siger du ja til, og hvad fravælger du. Erkendelsen af hvad der driver dig til det positive, skaber vejen for din egen grundlæggende livsglæde. Du udtrykker dig indefra din selvfølelse, du kan stå fast, også når modvinden udfordrer dig, i stort som småt. Din indre styrke mærkes, som en åbning af muligheder og frie valg med dine kompetencer og meninger.

Balance Psykoterapi Lene Søe Risskov Århus

Skab forandring væk fra – Dit ukærlige JEG

Du gør ting for andres skyld og imod dine egne behov. Det kan opleves, som at være fuldt bevidst, men når det er et negativt valg og dermed en negativ oplevelse, så ER du ubevidst om hvordan du kan gøre det på en mere positiv og kærlig måde. Du handler på dine tanker, mere end du har lært hvordan du kan handle på dine følelser, som passer til det du tænker. Derved reagerer du som “et offer” i situationen. Du mener, at det er de andres skyld. Måske fyldes du af dårlig samvittighed og oplevelsen af afvisninger som et udtryk for at være udenfor fællesskabet. Du er blevet afhængig af andres reaktioner, tanker og meninger.

Styrke – Viljestyrke med selvsikkerhed i Aarhus

Når du ved hvad du vil, med dit grundlæggende personlige fundament, kan du bruge det til din personlige viljestyrke i Aarhus. Dine skridt bliver udført i prioriteret rækkefølge. Der ligger en plan, som du overholder, på lige fod med en bæredygtig aftale. Sker der ændringer, bruger du anledningen til at stoppe op, for at lave nye holdbare aftaler. Derved er du fleksibel, ærlig idet du forholder dig ansvarsfuldt til dine aftaler.  Du vil opleve at mulighedernes kunst bliver en leg.

Skab forandring væk fra – Andres fristelser og forstyrrelser

Du bruger undskyldninger for, at du ikke kan nå det du gerne vil. Andre kræver at du laver bestemte opgaver, fremfor dit fokus på at gøre noget for din egen personlige passion og drøm. Du lader dig friste og forstyrre i troen på at du lige skal noget andet først, før du gør det du har sat dig for. Altsammen en ydre styring, som du ubevidst hopper på, for “at slippe” for at mærke din egen indre power og interesser, som det vigtigste. Frygten for hvad andre vil gøre eller tænke holder dig væk fra din egen powerfulde identitet.

Styrke – Dit personlige lederskab i Aarhus

Når dit kærlige JEG er stabiliseret, så kender du retningen for dit værdisæt. Du tror på dig selv. Derfor evner du at tage ejerskab med din selvkontrol, som bliver din pejling for hvilke skridt du vælger at tage hver dag, hen imod dit mål. Det er både meningsfyldt og det fodrer selvtilliden med små som store sejre. Oplevelsen af at kunne gøre en forskel i hverdagen giver en god selvfølelse. Når du kender dit mål, ved du hvorfor du gør som du gør, hvad du skal, og du ved hvordan du bevæger dig derhen med dit personlige lederskab i Aarhus.

Skab forandring væk fra – “Sat under administration” fremfor ligeværdighed

Har ud udfordringer med at få tingene til at ske, som du ønsker dig? – Sætter du dig gang på gang nye mål, som ikke gennemføres, så er der stor sandsynlighed for at der er hjælp at hente gennem selverkendelsen af hvilke blindspots du skal opdage, for at du kan ændre på din situation og opdage hvordan du kan handle anderledes. Frygten for fejl og fiasko, som udadtil måske viser sig som en adfærd af mindreværd eller mereværd, når du sammenligner dig med andre. Tiden hvor du svækker dit udsyn på din egen værdighed og handlekraft er forbi.

Lederskab. Psykoterapi Lene Søe Risskov Aarhus

Styrke – Dine relationer i Aarhus

Når du forstår dig selv, ved hvad du vil og har lyst til, med respekt for dine ærlige svar – ja, nej eller muligheder for kreative løsninger, så er du moden til at indgå i en dyberegående kærlig relation, hvor der er en form for balance i “give and take” for at enderne kan nå sammen i en overordnet gensidig tilfredshedsfølelse. Det kan være med dine børn, partner, familie, kolleger eller venner. Kommunikationen er en mulighed, idet du er tro overfor dit eget standpunkt. Herfra kan mulighederne flyttes og højnes til nye dimensioner i fællesskabet i Aarhus.

Skab forandring væk fra – Giv ud af dig selv medfører træthed

Når du taler eller handler, før du mærker dit eget standpunkt og mening, er der stor fare for, at du gør som de andre vil. Det rammer relationen negativt på den lange bane. Forventningspresset udfolder sig og derved ender der med at være to som står med et tab.

At give noget du ikke ærligt kan give, eller tage af hinandens energi avler negativitet og træthed. Det kan sætte sig som vrede, og alle følelsesmæssige reaktioner aktiveres med lukkethed, skænderier, manglende lyst eller på anden måde en belastning i relationen. Til sidst vælger den ene at gå, eller i værste fald, måske gøre noget i affekt, til sin fortrydelse. Det skaber afstand og slider på kærligheden og relationen.

Styrke – Empati og gensidig respekt i Aarhus

Når først du grundlæggende kender din egen værdi som menneske, har du kontakt til din selvfølelse. Det gør at du også kan møde og rumme andres selvfølelse. Du rummer nærværet i at lytte til et andet menneske, indtil du forstår menneskets egen oplevelse, af hvordan andre kan have det. Du hører hvad der har betydning og giver mening for det enkelte menneske. Du vokser i at blive værdsat og forstået som menneske. Derfra kan du kommunikere. Alternative meninger udveksles med hinanden, til nye og kreative oplevelser. Der skabes livskvalitet og glæde, empati og gensidig respekt i relationen, på en måde, som du ikke kan gøre alene med dig selv.

Skab forandring væk fra – Kontrol og manipulation

Når du bruger din vilje til at styre andres frihed, til fordel for at få dem til at gøre det du vil have, så skabes der frygt og negativitet i relationen. Når du ved præcis hvad der skal til, for at få andre til at gøre som du vil, så er du afhængig af at tage kontrolleren over andre mennesker. Måske trykker du med ord, intonation eller kropssprog, i form af skjult manipulation, for at opnå det du ikke tror andre kan være foruden. Denne usunde form ender i konflikt før eller siden, hvor der vil være tabere. Det sætter sig med symptomer både fysisk, psykisk og med et følelsesmæssigt underskud.

Empati Parterapi Sexolog Psykoterapi Lene Søe Århus

Styrke – Den ultimative effekt af kommunikationen i Aarhus

Vi tænker forskelligt. Når du lytter og forstår andre i gensidig respekt for hinandens meninger, værdier og forskelligheder, så vil fælleskabets helhed være betydeligt større, end den enkelte kan opleve i sig selv. Derfor vil samarbejdets effekt åbne op for nye og bedre og kreative løsninger. Kommunikationen fører til kvalitet i aftalerne, fordi den enkelte tager sit ejerskab i aftalen med en positiv accept i kommunikationen i Aarhus

Skab forandring væk fra – Lukkethed og manglende kommunikation

Når du bliver overhørt, overset og misforstået, mister du tilliden til dig selv. Du lukker mere og mere af for omverdenen. Hvis du åbner op for en dialog omkring dine meninger, sker det bag de involveredes ryg. Det kan gøre skaden større. En ond og energidrænende effekt er sat igang, med mindst “et offer” til følge. De negative symptomer sniger sig frem i lyset.

Når du arbejder for kærligheden, så flytter den sig til nye frekvenser. Det kræver mod, idet du bevæger dig ud i det hidtil ukendte. Erkendelsen af at du skal gøre noget nyt og bedre for dig selv, kræver derfor at du er viljestærk og modig. Det at indtage din plads i livet, tage den indflydelse du har på dit eget liv, vil samtidig eliminere dine bekymringer, som udvikler sig til et liv med mere tillid og nydelse.

Tillid Psykoterapi Parterapi Lene Søe Aarhus