Kærlighedens 5 sprog

”Formålet med kærlighed er at øge en andens velbefindende, ikke at tilfredsstille egne ønsker. Derfor er det at lære at tale en andens primære kærlighedssprog den mest effektive måde at elske andre på”

Nøglen til dit hjerte i Aarhus

En simpel måde at mærke kærligheden, er gennem ”Kærlighedens 5 sprog”. Den verdenskendte teori, er udarbejdet af den amerikanske præst og forfatter Gary Chapman. Hans opdagelser er meget effektfulde. De giver forståelse for, hvordan det  kan være, at det den ene bliver opfyldt af, kan den anden blive drænet af, hvis det bliver givet i for store doser.

Et “must have”

Ethvert par, som ønsker at udvikle sit kærlighedsforhold, skal efter min mening, have bogen stående i bogreolen som en “must have”, til gavn for kærligheden i dagligdagen.

Vores forskellighed i graden af behov

Du har behov for at opleve alle 5 kategorier i dit liv. Det kan være forskelligt, hvad du ønsker at få meste af i kærlighed. Andre kan have et andet behov, som er forskelligt fra dit. Vi har hver især et primært og et sekundært kærlighedssprog.

Undgå misforståelser

Ved at lære kærlighedens 5 sprog, undgår du misforståelser. De 5 kategorier giver dig en forståelse for både dine egne reaktioner, ligsom du kan forstå din partner, børnene og dine medmennesker. Du får svar på hvorfor din partner reagerer negativt på noget, som du gør i bedste mening. Svaret er, at du ubevidst giver det, du selv ville ønske at modtage, fremfor at lægge mærke til hvad din partner sætter mest pris på at modtage. Når du rammer rigtigt ind i din partners kærlighedssprog, mærker du den positive og hjertevarme modtagelse.

Forstå dig selv først

Hvis du er adskilt fra kærligheden til dig selv, er det ikke let at få dine behov opfyldt. Ganske enkelt fordi du dybest set ikke selv ved, eller kan udtrykke hvad du ønsker dig. Når det du giver eller modtager ikke virker, så kan du opleve utaknemmelighed. Du kan opdage dit eget mismatch i dit aftryk af enten din tanke, tale, følelse eller handling. Noget skal forandres. Du reagerer på dine omgivelser og typisk dine nærmeste, men du skal have fokus på dig selv, og dit eget ansvar for kærligheden.

Du bliver opmærksom på at det er dig selv, som kan gøre en forskel. Når først du får erkendelsen af hvad du selv kan gøre anderledes, vil du sandsynligvis gerne begynde at øve dig i at ændre på din egen adfærd.

Inspiration til kærlighedens sprog

Jeg vil guide dig til at få bevidsthed på hvad du kan gøre. Her har du muligheden for at få lidt inspiration med lidt læsning i at finde vejen i kærlighed og balance. – Så kan jeg guide dig videre herfra når vi mødes

Kend de 5 kategorier

De 5 kærlighedssprog kan opfattes ligeså forskelligt som var det “dansk og Russisk”:

Anerkendende ord
Tid til hinanden
At modtage gaver
Tjenester
Fysisk berøring
Kærlighedssprog Parterapeut Lene Søe Risskov Århus

Kærlighedens sprog – Anerkendende ord

Du føler dig sandsynligvis elsket, når du får andres anerkendelse, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Vokset op med anerkendelse
Trøster og opmuntre andre
Roser andre
Påskønner andre
Hører at de ønsker eller beder om

Anerkendelse Psykoterapi Parterapi Lene Søe Århus

Negative ord

Du føler dig sandsynligvis ikke elsket. Din værdighed bliver trykket med din overbevisning om ikke at være god nok, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Udtrykker dig med negative ord
Har ikke lært at udtrykke dig med anerkendende ord
Afviser at lytte til andres anerkendende ord
Når andre udtrykker sig, hører du at de kræver noget af dig

Negative ord Psykoterapi Parterapi Lene Søe Århus

Kærlighedens sprog – Gaver

Du føler dig sandsynligvis elsket, når du får gaver, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Jeg ville have du skulle have denne her…
Det er ikke selve gaven men den kærlighed, den er udtryk for
Lille eller stor er ikke afgørende
Varer fra et øjeblik og op til et helt liv
Lytter og bliver inspireret af hvilken gave der skaber glæde

Gaver Psykoterapi Parterapi Lene Søe Risskov

Den forkerte gave

Du føler dig sandsynligvis ikke elsket. Din værdighed bliver trykket med din overbevisning om ikke at være god nok, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Jeg vil give dig…..hvis du….
Det er ikke udtryk for kærlighed, men en handel mellem to parter
En gave gives uden forbehold, ellers er det ikke nogen gave

Den forkerte gave Psykoterapi Lene Søe

Kærlighedens sprog – Tjenester

Du føler dig sandsynligvis elsket, når nogen gør dig tjenester, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Tjenester som finder udtryk i den ægte gerning
Tjenester som ydes frivilligt og med lyst til…
Det er sagligere at give end at få

Tjenester Parterapeut Lene Søe Risskov

Ikke tjenester men slaveri

Du føler dig sandsynligvis ikke elsket. Din værdighed bliver trykket med din overbevisning om ikke at være god nok, hvis du genkender dig selv i at gøre noget du ikke vil gøre fra nedenstående stikord:

Tjenester gennem tvang
Tjenester som skaber følelsesmæssig irritation, smerte, vrede, bitterhed eller had
Tjenester som udelukker kærlighedens mulighed

Ikke tjenester Psykoterapeut Lene Søe Århus

Kærlighedens sprog – Tid til hinanden

Du føler dig sandsynligvis elsket, når I har tid sammen, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Kvalitetstid når I gør noget aktivt sammen
Når I bruger jeres tid sammen om noget som begge nyder
At I giver tid til at lytte og have omsorg for hinanden
Interesser gennem dine sanser- se, høre…

Nærvær Psykoterapeut Parterapeut Lene Søe Århus

Tid til hinanden gælder ikke

Du føler dig sandsynligvis ikke elsket. Din værdighed bliver trykket med din overbevisning om ikke at være god nok, hvis du genkender dig selv i at være sammen uden at være sammen som nedenstående stikord:

At være i samme rum og se TV uden at “være sammen”
Når I ikke kommunikerer bunder det i ensomhed eller en resocialiseringsproces
Du giver eller modtager råd, når du ikke bliver bedt om det

Fraværende Psykoterapi Parterapi Lene Søe Aarhus

Kærlighedens sprog – Fysisk berøring

Du føler dig sandsynligvis elsket, når du får fysisk berøring, hvis du genkender dig selv i lidt fra nedenstående stikord:

Passende berøring for dig
Begrebet passende berøring er individuel
Klap på skulderen – omsorg og mærker at du er i et fællesskab
Give hånd – åbenhed og nærhed
Berøring som skaber kærlighed
Kram i kriser

Fysisk kontakt Psykoterapi Parterapi Lene Søe Risskov Århus

Upassende berøring

Du føler dig sandsynligvis ikke elsket. Din værdighed bliver trykket med din overbevisning om ikke at være god nok, hvis du genkender dig selv i berøring du ikke ønsker, som fra nedenstående stikord:

Chikanerende berøring
Vold og fysiske krænkelser
Berøring som signalerer had
Inderligheden går tabt ved utroskab

Overgreb Psykoterapi Parterapi Lene Søe Risskov Århus

Kend dit eget kærlighedssprog

Hvad beder du andre om?
Hvad beklager du dig over – Hvad er det du har behov for?
Hvad giver du andre. Har du selv det samme behov for at få det som du giver ud?

Dit kærlighedssprog Sexolog Lene Søe Århus

Kend din partners kærlighedssprog

Hvad beder din partner dig om?
Hvad beklager din partner sig over – hvad er det som partneren har behov for?
Hvad giver partneren ud til andre. Har partneren selv det samme behov for at få det?

Lær om kærligheddsprog