Kærlighed er en livsstil

At lytte til du forstår, er kærlighedens dybeste lektie

Kærlighed i Aarhus

Uanset hvorfor, hvad og hvordan… så bunder årsagen til det du gør, dybest set, i ønsket om at mærke glæde og kærlighed. På den måde er vi alle ens.

Vi kan gå to veje. Enten kan vi tage den kærlige vej, eller vi kan tage frygtens vej.

Hvorfor så ikke bare tage kærlighedens vej, hvis det er den vi alle søger?

Det er svært hvis ikke du ved hvordan ellers…

Svaret er enkelt, men det kan opleves indviklet, indtil du forstår svaret. Du handler i kærlighed, når du ved hvordan du kan gøre. Når du derimod ikke ved hvordan, så er det svært at få øje på hvad du kan gøre anderledes. Du kender ganske enkelt ikke dine frie valgmuligheder. – Det er ikke let at tage et valg, når du hverken kan se, høre, mærke eller opsnuse paletten af valgmulighederne.

Hvordan kærlighed? Sexolog Parterapeut Lene Søe Risskov Aarhus

Sæt dit fokus på kærligheden

Kærligheden har fokus i mit liv, i mit speciale, og i mit arbejdsfelt i Aarhus. Som ekspert, guider jeg dig i at få belyst din kærlige vej. Jeg har en helt særlig evne til at spotte hvor “skoen trykker”, med noget som ikke er godt for dig. Du kan opdage hvad det er, som gør noget negativt for dig. Du forstår hvorfor du oplever det sådan, og hvordan du kan ændre på det du gør. Du kan få mere glæde, og god energi ind i dit liv. Det kan du, uanset hvad du står i lige nu…

Få sat ord på

Jeg støtter dig i at sætte ord, følelser og oplevelser på, hvordan du har det. Herfra kan du, i dit eget tempo, begynde at forandre din oplevelse på en måde som gavner dig.

Kigger du rundt på min hjemmeside, vil du opdage, at alt hvad jeg beskriver, handler om livets facetter af negative bindinger, hvorfra jeg kan guide dig ind i en lettere og mere positiv måde… ud i friheden. Her er det lettere at være dig, alene og sammen med din partner, børn og dine medmennesker. Du kommer herfra med nye muligheder.

Mine beskrivelser gennem årene, har et karakteristisk afsæt i de udfordringer du kan møde i livet. Du kender sandsynligvis til både din frygt og negativitet. Herfra guider jeg dig igennem din specifikke situation, hen imod det positive for dig, til din trivsel og kærlighed.

Hjælp til din forståelse

Uanset hvilke livsspørgsmål du har, vil jeg lytte, forstå og undersøge dit udviklingspotentiale sammen med dig. Jeg støtter dig i din forandringsproces, i forhold til det tema du kommer med.

Jeg bruger mange forskellige arbejdsmetoder, men dybest set, så er jeg særlig specialiseret i at høre hvad der er positivt og/eller negativt for dig. Det er som det er, og jeg definerer ikke hvad der er godt eller skidt. Det støtter jeg dig til, at du finder ud af at udleve, hvordan du har det bedst.

Tid til fornyelse og forandring

Vi kan glæde os over alt det positive du udlever. Vi tager “arbejdstøjet på”, når du kommer med en udfordring. Du ved ikke hvad du skal gøre, for at ændre din situation. Det er her jeg kan guide dig, måske til måder du ikke anede, til fornyelse og forandring for din virkelighed.

Kærligheden afspejler dit livspotentiale i relationen

Hvad er kærlighed?

Kærlighed er at være i kontakt med livet – eller rettere sagt, livet handler om at have kontakten til dine følelser, som du favner. Du ved hvordan du drager omsorg for dig selv, i “din væren” og dine handlinger. Det er en livslang proces, en frihedsenergi der kan vokse år for år, til det største du nok kan opnå i livet, i kærlighedens navn. Du skal ikke gøre noget for at fortjene kærligheden. Du skal “gøre kærligheden” ved at mærke og handle på den, i fred og ro, fordi du står præcis hvor du er i kærligheden.

Hvordan kan du “gøre kærligheden”?

Gør noget som er positivt for dig. Når du gør det, efterfulgt af, at mærke hvor rart det er for dig, så kan du regne med at du er i balance med kontakt til både dig selv, kærligheden og livet. Er du der, så behandler du også andre mennesker med respekt og venlighed.

Hvorfor skal du kærligheden?

Fordi alternativet til kærlighed er frygt. Kærlighed ender positivt og frygt ender negativt.

Positivt ender med god energi og masser af tiltrækning på det som gør det endnu mere rart og betydelig lettere i situationen. Jo mere du øver, jo mere vil du tiltrække det positive.

Frygt

Når du handler i frygt, vil du før eller siden mærke modstanden, netop for at give dig muligheden for at mærke dig selv, inde bag frygten. Frygten viser sig for eksempel som irritation, uretfærdighed, sammenligninger med at være dårligere – eller bedre end. De indre fortællinger, er “stemmer” med historier som skaber frygt i dig.
Har du fået for vane at handle på disse indre fortællinger… din frygt, så ved du ikke længere helt  hvem du er, og så har du ikke kontakten til at mærke hvad der er bedst for dig selv. Du kan tænke, men hvis ikke styrken i at mærke, er stærkere end dine tanker, så vinder tankerne. Dem kan du ikke altid stole på. Derfor kan en frygtspiral, få taget på dig. Det har jeg beskrevet med masser af gode eksempler, her på hjemmesiden.

Frygten tager over, når du overhører dine følelser. Derfor skal du lytte til dig selv og dine følelser, for at opnå balance.

Frygt. Psykoterapeut Lene Søe Risskov Aarhus

Følelser kan forløse blokeringer

I min klinik i Aarhus, er det helt normalt at du kommer ind på følelser, som jeg kan guide dig ind i, for at du kan finde “sandheden” for dig. Det vil åbne for dine blokeringer, så du begynder at bruge “dine fineste indre hjælpere, med dit indre kompas”. Det du mærker og registrerer i ro og balance med følelser som vrede, sorg/ked af det, afsky, glæde, overraskelse, skyld og skam, vil du kunne tage dig af med dit nærvær, til fordel for din fremtidige livsglæde i tillid til dig selv og dine relationer.
Når du har øvet dig på kærligheden, vil du være i stand til at løse konflikter, fredfyldt i en stærk og tillidsfuld position, hvor du forholder dig til dig selv og dine årsager til din måde… Har du lyst til at gøre en forskel for dig og måske din partner så…

Tillid Parterapeut Lene Søe Risskov Aarhus

Sæt dig fri

Ind imellem kan du have behov for at stille spørgsmålet, om det gavner dig hensigtsigtsmæssigt, at leve som du måske har gjort i rigtig mange år.

Giv slip

Noget af det sværeste at gennemgå er at give slip på noget som ikke gavner dig, men det sidder fast i dit system. Jeg kan guide dig til hvordan du kan give slip på det som er negativt for dig, til fordel for at begynde at gøre noget som er bedre for dig. Det kan føre dig tilbage til oplevelsen af en dyb følelse af ro og forbundenhed, på din helt egen måde.

Sæt dig fri. Psykoterapi Lene Søe Risskov Århus

Tilgivelse

At tilgive er at tage ansvaret for dig selv. Tag ved lære af en oplevelse, som du ikke vil udsætte dig selv for en anden gang. Derfra kan du sætte den anden fri, som du tidligere har fastholdt med dit eget negative fokus. – Også selvom det den anden gjorde ikke er ok for dig.

Vreden tager din egen indre power

Det værste fængsel eller den største længsel ligger i din uforløste vrede. Den største powerfyldte gave med uanede kærlighed ligger i din forløste vrede.

Vreden æder dig selv op

Uforløst vrede suger dig for god energi, så den er vigtig at tage hånd om, så den ikke tager dig.

Ikke at tilgive, fastholder dig selv i din egen vrede. Det kan sammenlignes med at du drikker den gift, som du håber den anden dør af. Det er ukærligt overfor dig selv, at fastholde vreden inde i dig.

Forløsning af din vrede giver nyt liv

Det er vigtigt for dig at få støtte til at forløse en blokering af vrede. Derfra kan du stå op for dig selv. Uanset hvad andre gør, så giver det dig muligheden for selv at træffe et valg og gøre det som er godt for dig.

Lad mig guide dig via psykoterapeutisk behandling.

Tilgivelse Psykoterapi Parterapi Lene Søe

Kroppens sprog

Når du lytter til kroppens sprog, mærker du de indre følelsesmæssige signaler. Lytter du til dem, kan du lære at følge dens budskaber i handling. Det giver frihedsfølelsen og accepten af at være lige præcis den du er. Det kan være du oplever følelsen af nærvær, ro eller fornemmelsen af de små frø du sår, som begynder at spire i dit tempo.

Kroppens sprog Psykoterapeut Lene Søe Århus